3 Diploma’s behaald

In juni 2018 hebben er 3 leden van Muziekvereniging Amicitia het HaFaBra examen behaald. Adrie Tieleman, al 40 jaar lid van de vereniging, heeft op 9 juni zijn praktijk B- examen afgelegd op trombone. Joël van Wolfswinkel en Martijn Pille, beiden op bugel, hebben op 30 juni hun praktijk examen afgelegd voor het A-examen. 

Joël en Martijn zijn beiden op 2 oktober 2014 lid geworden van Amicitia. Martijn speelt sinds 1 maart 2015 ook al mee met het jeugdorkest Amicitia 4 Kids. Joël speelt nog niet mee met het jeugdorkest. 

Alle examens bestaan uit een theorie- en een praktijk gedeelte. Het theorie gedeelte van het HaFaBra examen bestaat uit een aantal onderdelen, zoals het muziektheoretisch inzicht en het luister- en schrijfdictee. Voor het praktijkgedeelte moeten de kandidaten een stukje uit het hoofd-, een etude, een voordracht stuk en nog iets op het eerste gezicht spelen. Alle onderdelen worden beoordeeld door de examinator. 

 

andre-en-adrie

Adrie en André 40 jaar lid

Op woensdag 23 mei 2018 zijn André Koppenaal en Adrie Tieleman, tijdens het voorjaarsconcert in De Geldershof, gehuldigd voor hun 40 jarig lidmaatschap van Muziekvereniging Amicitia. 

Adrie is op 1 augustus 1968 begonnen met het spelen op de corhorn. Later is hij overgegaan naar de althorn. Na 3 jaar les gehad te hebben is Adrie mee gaan spelen in de fanfare. Na 22 jaar moest Adrie om gezondheidsredenen stoppen met spelen. Hij is toen 4 jaar rustend lid geweest. Daarna heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd. Tot januari 2012. Toen ging het bij Adrie weer kriebelen en is hij weer lid geworden. Hij is toen begonnen op de bariton, maar al snel overgegaan naar de trombone. Tijdens beide lidmaatschapsperiodes heeft Adrie verschillende bestuursfuncties bekleed. En op 7 maart 2015 heeft Adrie zijn A-examen gehaald. Binnenkort gaat hij op voor zijn B-examen. 

André is op 5 februari 1978 lid geworden van de drumband, tegenwoordig heet dit de slagwerkgroep. Dit heeft André vele jaren gedaan, totdat hij verhuisde naar Capelle aan den IJssel. Toen hij daar woonde kwam André wel altijd met Koninginnedag en het inhalen van Sinterklaas naar Dirksland en liep hij mee als Tambour Maitre. En als het nodig was sloeg hij ook nog een partijtje mee op het drumstel. In 2003 kwam André met zijn gezin weer in Dirksland wonen en is hij lid geworden van de fanfare. Sinds die tijd speelt André bas. Ook André heeft in zijn lidmaatschapstijd diverse bestuursfuncties bekleed.  

Naast het spelen en de beklede bestuursfuncties zijn beide heren altijd bereid om het bestuur te helpen waar dit nodig is. 

mark-van-den-boogert-2

Mark van den Boogert 12½ jaar lid van fanfare

Mark van den Boogert 12½ jaar lid van fanfare

Dirksland –  Tijdens het winterconcert van 9 december jl. is Mark van den Boogert gehuldigd voor zijn 12½ jaar lidmaatschap van Muziekvereniging Amicitia.

Mark is op 1 maart 2005 lid geworden. Als tiener heeft Mark van zijn 12de tot zijn 14de cornet gespeeld bij Sempre Crescendo. Toen zijn oudste dochter in augustus 2004 lid werd en trompet ging spelen, begon het ook bij Mark weer te kriebelen. Hij wilde alleen wel een nieuwe uitdaging. Dus werd het hoorn in plaats van trompet. En dat dat een uitdaging is, is een ding wat zeker is. Een trompet bespeel je n.l. met je rechterhand en een hoorn met je linkerhand en ook zijn de grepen anders.

Naast zijn oudste dochter zijn ook de andere kinderen van Mark lid of lid geweest van Amicitia en ook zijn vrouw Diana zet zich als vrijwilliger in voor de vereniging.

Na 2 jaar lidmaatschap is Mark gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Hij werd toen algemeen bestuurslid en ook het jeugdbeleid behoorde tot zijn taak.

In februari 2010 stopte destijds de voorzitter en heeft Mark die taak van haar overgenomen. En die functie bekleedt hij tot nog toe nog steeds. Voorzitter zijn betekent niet alleen het voorzitten van de vergaderingen, maar ook vele andere zaken die gedaan moeten worden neemt Mark op zich.

Mark heeft voor zijn 12 ½ jarig lidmaatschap het speldje en bijbehorend certificaat ontvangen.

Van de vereniging heeft hij nog een cadeaubon en een lekker presentje gekregen. Namens Amicitia van harte gefeliciteerd met dit jubileum en uiteraard nog vele jaren speelplezier bij de fanfare gewenst.

poster-concert-10-december-2

10 december jubileumconcert

Fanfare Amicitia bestaat 95 jaar

 

Dirksland – Al in de negentiende eeuw was er in Dirksland een fanfarekorpsje “Amicitia”, maar dit ging ter ziele.
Het begin van het tweede “Amicitia” was in 1918, toen vier man een blaaspartijtje gaven op de Kaai vanaf een boot.
In 1921 kwam de huidige vereniging tot stand. Uniformen had de vereniging nog niet, de mannen speelden in hun “goeie goed”.
Het eerste uniform bestond uit een broek met een witte pet. Pas in het begin van de jaren ’60 kwamen er echte uniformen.
Toen kwamen ook de eerste dames de vereniging versterken. Uiteraard hadden de dames een aangepast uniform met een rok!
De officiële oprichtingsdatum bij de notaris is 1 mei 1921. Op het vaandel van de vereniging staat echter 1 oktober 1921.
Dit is n.l. de dag dat het vaandel aan de vereniging is geschonken. Als u goed heeft meegerekend heeft u opgemerkt dat de vereniging dit jaar 95 jaar bestaat.
Het bestuur wilde dit jubileum uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft besloten om dit te vieren met een winterconcert.
Dit concert wordt gehouden op 10 december 2016 in de Nederlands Hervormde Kerk in Dirksland. Het concert bestaat uit een gevarieerd programma. Zo zullen de fanfare o.l.v. René Bogaarts, de slagwerkgroep o.l.v. Marian Orgers en het jeugdorkest Amicitia 4 Kids o.l.v. Karla Lenstra optreden.
Ook is er een gast optreden van Mandoline Orkest Estampida uit Middelharnis o.l.v. Marco Ludemann en organist Johan Wolfert uit Dirksland.
Wij nodigen iedereen uit om samen met ons dit jubileum te vieren. Het concert begint om 19.00 uur en zal tot ongeveer 21.00 uur duren.
De toegang is gratis. Na afloop bieden wij ons publiek de gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie/thee, in Onder de Wiek na te praten over het concert.