TARIEVEN LIDMAATSCHAP

Betaling contributie                                                                                       

Als lid van “Amicitia” betaald u elke maand contributie. De tarieven zijn:
* Junior lid (tot 16 jaar)                       €    12,50  per maand
* Senior lid (vanaf 16 jaar)                  €    17,50  per maand

Het senior lidmaatschap gaat in op de 1ste van de maand volgend op de maand waarin een junior lid 16 jaar is geworden.

De contributie dient per automatische incasso te worden voldaan.

Betaling lesgeld

Lesgeld dient contant aan de docent te worden voldaan. Dit bedraagt:
* Marian Orgers (slagwerk)                                                €  10,00 per half uur les

Tijdens schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Indien een leerling niet op de les aanwezig kan zijn, dient deze les 24 uur van te voren te worden afgezegd. Mocht een leerling de les te laat afzeggen, dan is de docent gerechtigd om de afgezegde les alsnog in rekening te brengen.

Opzegging lidmaatschap

Bij opzegging van het lidmaatschap dient een opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen.