Veel diploma’s uitgereikt

5 Leden van onze vereniging hebben hun muziek diploma gehaald.

Zaterdag 15 juni heeft Sebastiaan Elzes zijn A examen slagwerk gehaald.

Zaterdag 22 juni hebben de blazers examen gedaan. Lucas van Wijngaarden op bariton en Jeanette Tieleman op bugel hebben beiden hun A examen behaald. Sam Bijloo op trompet en Stijn Mol op trombone zijn geslaagd voor hun B examen.

Tijdens het zomerconcert op 22 juni hebben ook de leerlingen van de Muziekfabriek een diploma gekregen. Bij de Muziekfabriek krijgen de leerlingen in groepjes les op een door henzelf gekozen instrument. Er waren 3 blazers, te weten: Matthijs de Blois, Tom Huizer en Giel Vonk. Zij hebben 10 lessen gekregen van Nelly van der Vegt. Ook waren er 3 slagwerk leerlingen. Stijn de Geus, Stijn Hakvoort en Ruben Klok kregen les van Ronald en Joyce Lenstra.

Alle leerlingen van onze vereniging hebben tijdens het concert van zich laten horen. De ene speelde solo, de andere speelde een duet en weer anderen speelden met zijn drieën. Aan het eind van het concert hebben de leerlingen twee nummers met de fanfare mee gespeeld.

Erelidmaatschap bij 65-jarig Amicitia-jubileum voor Jacques van Broekhoven

Nooit gerookt, nooit aan het bier, elke dag blazen op de kornet. Zo houdt de 78-jarige Jacques van Broekhoven het al vele decennia vol als lid van muziekvereniging Amicitia. Woensdag 3 april, tijdens het voorjaarsconcert in de Victoriahal, werd hij op verschillende manieren gehuldigd.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

Van Broekhoven maakte al verscheidene Amicitia-jubilea mee: 25 jaar, 40 jaar, 50 jaar, 55 jaar. En nu 65 jaar. Zijn lidmaatschap begon op 7 januari 1954. Van Broekhoven, toen 13 jaar, trad daarmee in de voetsporen van zijn vader, die bugel speelde bij de Dirkslandse fanfare. Zelf begon hij op trompet, maar algauw ruilde hij dat instrument in voor de kornet. En daarop bleef hij zijn partijtje meeblazen tot nu toe.

Voor zijn 65-jarige jubileum kreeg hij een vergulde zilveren speld met twee robijnen, speciaal door Amicitia laten maken, want dergelijke spelden heeft de vereniging niet in voorraad. Dit soort jubilea komen immers zelden voor. Wethouder Tea Both, de kernwethouder voor Dirksland, was naar de Victoriahal gekomen om het fraaie sieraad op te spelden. Van Broekhoven, de onbetwistbare nestor van Amicitia, kreeg tevens een benoeming tot erelid. Voorzitter Jan Leenders overhandigde de jubilaris de bijbehorende oorkonde.

Maar dat was nog niet alles. Ook Conny Pipping, gemeenteraadslid van de ChristenUnie, was aanwezig tijdens de feestelijke muziekavond. Hij had een onderscheiding van zijn partij meegenomen om Jacques van Broekhoven te huldigen voor zijn bijdrage aan de lokale samenleving.

Amicitia-voorzitter Leenders had uitgerekend dat de jubilaris in die 65 jaren alles bij elkaar meer dan een jaar achter elkaar heeft geblazen: 440 dagen musiceren op de kornet. Hij speelde in diverse andere eilandelijke muziekkorpsen, waaronder Tot Nut en Genoegen in Melissant en een brassband, en is jaarlijks solo te horen tijdens de 4 mei-herdenking. Ook was hij vele jaren lid van de boerenkapel van Amicitia. Van Broekhoven was bovendien jarenlang bestuurslid van de Dirkslandse muziekvereniging, waarvan drie jaar voorzitter.

“Altijd speelde je de eerste partij en de nodige solo’s”, aldus Leenders in zijn feestrede. “En je was enthousiast over elk stuk, al had je natuurlijk wel je voorkeuren. Wij hopen dat je nog lang blijft meespelen.”

3 Diploma’s behaald

In juni 2018 hebben er 3 leden van Muziekvereniging Amicitia het HaFaBra examen behaald. Adrie Tieleman, al 40 jaar lid van de vereniging, heeft op 9 juni zijn praktijk B- examen afgelegd op trombone. Joël van Wolfswinkel en Martijn Pille, beiden op bugel, hebben op 30 juni hun praktijk examen afgelegd voor het A-examen. 

Joël en Martijn zijn beiden op 2 oktober 2014 lid geworden van Amicitia. Martijn speelt sinds 1 maart 2015 ook al mee met het jeugdorkest Amicitia 4 Kids. Joël speelt nog niet mee met het jeugdorkest. 

Alle examens bestaan uit een theorie- en een praktijk gedeelte. Het theorie gedeelte van het HaFaBra examen bestaat uit een aantal onderdelen, zoals het muziektheoretisch inzicht en het luister- en schrijfdictee. Voor het praktijkgedeelte moeten de kandidaten een stukje uit het hoofd-, een etude, een voordracht stuk en nog iets op het eerste gezicht spelen. Alle onderdelen worden beoordeeld door de examinator. 

 

Adrie en André 40 jaar lid

Op woensdag 23 mei 2018 zijn André Koppenaal en Adrie Tieleman, tijdens het voorjaarsconcert in De Geldershof, gehuldigd voor hun 40 jarig lidmaatschap van Muziekvereniging Amicitia. 

Adrie is op 1 augustus 1968 begonnen met het spelen op de corhorn. Later is hij overgegaan naar de althorn. Na 3 jaar les gehad te hebben is Adrie mee gaan spelen in de fanfare. Na 22 jaar moest Adrie om gezondheidsredenen stoppen met spelen. Hij is toen 4 jaar rustend lid geweest. Daarna heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd. Tot januari 2012. Toen ging het bij Adrie weer kriebelen en is hij weer lid geworden. Hij is toen begonnen op de bariton, maar al snel overgegaan naar de trombone. Tijdens beide lidmaatschapsperiodes heeft Adrie verschillende bestuursfuncties bekleed. En op 7 maart 2015 heeft Adrie zijn A-examen gehaald. Binnenkort gaat hij op voor zijn B-examen. 

André is op 5 februari 1978 lid geworden van de drumband, tegenwoordig heet dit de slagwerkgroep. Dit heeft André vele jaren gedaan, totdat hij verhuisde naar Capelle aan den IJssel. Toen hij daar woonde kwam André wel altijd met Koninginnedag en het inhalen van Sinterklaas naar Dirksland en liep hij mee als Tambour Maitre. En als het nodig was sloeg hij ook nog een partijtje mee op het drumstel. In 2003 kwam André met zijn gezin weer in Dirksland wonen en is hij lid geworden van de fanfare. Sinds die tijd speelt André bas. Ook André heeft in zijn lidmaatschapstijd diverse bestuursfuncties bekleed.  

Naast het spelen en de beklede bestuursfuncties zijn beide heren altijd bereid om het bestuur te helpen waar dit nodig is. 

Mark van den Boogert 12½ jaar lid van fanfare

Mark van den Boogert 12½ jaar lid van fanfare

Dirksland –  Tijdens het winterconcert van 9 december jl. is Mark van den Boogert gehuldigd voor zijn 12½ jaar lidmaatschap van Muziekvereniging Amicitia.

Mark is op 1 maart 2005 lid geworden. Als tiener heeft Mark van zijn 12de tot zijn 14de cornet gespeeld bij Sempre Crescendo. Toen zijn oudste dochter in augustus 2004 lid werd en trompet ging spelen, begon het ook bij Mark weer te kriebelen. Hij wilde alleen wel een nieuwe uitdaging. Dus werd het hoorn in plaats van trompet. En dat dat een uitdaging is, is een ding wat zeker is. Een trompet bespeel je n.l. met je rechterhand en een hoorn met je linkerhand en ook zijn de grepen anders.

Naast zijn oudste dochter zijn ook de andere kinderen van Mark lid of lid geweest van Amicitia en ook zijn vrouw Diana zet zich als vrijwilliger in voor de vereniging.

Na 2 jaar lidmaatschap is Mark gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Hij werd toen algemeen bestuurslid en ook het jeugdbeleid behoorde tot zijn taak.

In februari 2010 stopte destijds de voorzitter en heeft Mark die taak van haar overgenomen. En die functie bekleedt hij tot nog toe nog steeds. Voorzitter zijn betekent niet alleen het voorzitten van de vergaderingen, maar ook vele andere zaken die gedaan moeten worden neemt Mark op zich.

Mark heeft voor zijn 12 ½ jarig lidmaatschap het speldje en bijbehorend certificaat ontvangen.

Van de vereniging heeft hij nog een cadeaubon en een lekker presentje gekregen. Namens Amicitia van harte gefeliciteerd met dit jubileum en uiteraard nog vele jaren speelplezier bij de fanfare gewenst.

Het muziekdiploma op zak

Dirksland – In juni en juli hebben drie jeugdleden van Muziekvereniging Amicitia het HaFaBra A-examen met goed gevolg afgelegd. Angela Wielaard en Loran Koppenaal, beiden op alt saxofoon hebben op 28 mei hun theorie examen afgelegd en op 11 juni hebben zij het praktijk examen met goed gevolg afgelegd. Angela heeft 44 punten behaald en Loran 42 punten.

Tobias Koppenaal heeft zijn theorie examen op 21 mei gehaald en zijn praktijkexamen op 9 juli. Tobias speelt hoorn en heeft 45,5 punten behaald.

Loran en Tobias, broers en beiden 15 jaar, zijn in september 2009 begonnen met de AMV cursus bij Amicitia. Daarna zijn zij beiden op respectievelijk de alt saxofoon en hoorn gaan spelen. Beiden spelen al enkele jaren mee met het jeugdorkest Amicitia 4 Kids en zijn met dit orkest ook al een paar keer meegeweest naar een festival. Ook spelen zij beiden mee met de fanfare.

Angela is 14 jaar en is in augustus 2011 begonnen met de AMV cursus bij Amicitia. Ook zij is na deze cursus overgestapt op de alt saxofoon. Angela heeft een poosje meegespeeld met het jeugdorkest Amicitia 4 Kids, maar is daar door drukte op school mee gestopt.

Angela en Loran hebben les van Anton de Lange. Tobias volgt zijn lessen bij de dirigent van de fanfare, René Bogaarts.

Het theorie gedeelte van het HaFaBra examen bestaat uit een aantal onderdelen, zoals het muziektheoretisch inzicht en het luister- en schrijfdictee. Voor het praktijkgedeelte hebben de drie leden diverse muziekstukken gespeeld, waaronder een etude en een voordrachtstuk. Ook hebben zij duetten gespeeld met de docent/cd begeleiding.  Het praktijk gedeelte wordt onder andere beoordeeld op toon, aanzet, klankkwaliteit, zuiverheid, ritmiek, samenspel en nuancering. Ook wordt er iets op het eerste gezicht gespeeld, zowel melodisch als ritmisch.

Lijkt het u ook leuk om mee te spelen in onze fanfare, jeugdorkest of slagwerkgroep? Kom dan eens kijken op één van onze repetitie avonden. De slagwerkgroep repeteert op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Het jeugdorkest op woensdagavond van 18.15 tot 19.15 uur en de fanfare heeft haar repetitie op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Wij zijn echt op zoek naar nieuwe leden, zowel leerlingen als mensen die al een slag- of blaasinstrument bespelen. De repetities beginnen weer vanaf maandag 22 augustus. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.amicitia-muziekvereniging.nl.

Drie leden behalen diploma

Dirksland – Op 9 april hebben drie leden van Muziekvereniging Amicitia het HaFaBra praktijk examen met goed gevolg afgelegd. Zij hadden op 19 maart al het theorie examen gehaald.

Mart-Jan Koedam (15 jaar) heeft op bugel zijn C examen gehaald met 48,5 punten. Jelle Koedam (13 jaar) heeft op trompet zijn B diploma gehaald met 42,5 punten. Sam Bijloo (11 jaar), ook op trompet, heeft zijn A examen volbracht met 37 punten.

Mart-Jan en Jelle zijn samen in september 2008 bij Amicitia begonnen met de AMV cursus. Na deze cursus zijn zij, op bugel en trompet, lessen gaan volgen bij Ralf Goddrie. In mei 2010 zijn zij gaan meespelen met het jeugdorkest Amicitia 4 Kids.  Sinds september 2011 spelen zij mee in de fanfare. Op een gegeven moment is Mart-Jan gestopt bij het jeugdorkest, maar nu speelt hij daar weer mee als drummer. Dit is namelijk een andere muzikale passie van hem. Hij heeft dit zichzelf aangeleerd. Ook Jelle oefent niet meer elke week mee bij het jeugdorkest, maar als hij gevraagd wordt om te helpen bij een concert of festival, is hij daar altijd toe bereid.

Sam is in november 2011 lid geworden van Amicitia en is gelijk begonnen met het spelen van trompet. Ook hij heeft les van Ralf Goddrie. Sam speelt nu ongeveer een jaar mee met het jeugdorkest. De volgende stap voor Sam is om mee te gaan spelen met de fanfare.

Koper docent Ralf Goddrie geeft sinds maart 2008 lessen bij Amicitia. Ralf is afgestudeerd op het conservatorium in Tilburg op de instrumenten euphonium en trombone. Daarnaast is hij afgestudeerd docerend musicus en HAFABRA-directie. Naast docent bij diverse verenigingen en muziekscholen, speelt Ralf (solo)euphonium bij de Fanfare van het Korps Nationale Reserve, waar hij ook 2e dirigent/kapelmeester is.

Het theorie gedeelte van het HaFaBra examen bestaat uit een aantal onderdelen, zoals het muziektheoretisch inzicht en het luister- en schrijfdictee. Voor het C examen is er ook nog het deel receptieve vorming. Voor het praktijkgedeelte hebben de drie leden diverse muziekstukken gespeeld, waaronder een etude en een voordrachtstuk. Ook hebben zij duetten gespeeld met de docent/cd begeleiding.  Het praktijk gedeelte wordt onder andere beoordeeld op toon, aanzet, klankkwaliteit, zuiverheid, ritmiek, samenspel en nuancering. Ook wordt er iets op het eerste gezicht gespeeld, zowel melodisch als ritmisch.

Geslaagd!

Op 28 november heeft Barry van der Bok de laatste module van zijn landelijke A-examen afgelegd en is hiervoor geslaagd. Nu Barry alle modules voor het A examen heeft gehaald heeft hij zijn diploma in ontvangst mogen nemen.
Barry van harte gefeliciteerd.

Festival STEIJF

7/11 Na een goede voorbereiding heeft de fanfare een goed resultaat behaald vandaag bij het festival. Er zijn 2 nummers beoordeeld door de jury. Alsace pictures en Klezmeriane. Het ene jurylid heeft voor het eerste nummer 83,5 punten en voor het tweede nummer 84 punten gegeven. Het andere jury lid heeft de punten omgedraaid. Voor het eerste nummer 84 punten en voor het tweede nummer 83,5 punten.

6/11 Morgen is het dan zover. De fanfare gaat naar het festival in Hoogvliet. Vanavond eerst nog de generale repetitie om de allerlaatste puntjes op de i te zetten. En dan morgen met zijn allen naar Hoogvliet. Iedereen is welkom om te komen luisteren. Het adres is Villa Vonk, Othelloweg 8, Hoogvliet. De toegang is gratis.

De fanfare is druk aan het repeteren voor het festival van de Stichting Eiland IJsselmonde Festival op 7 november in Hoogvliet.

Bron: Facebook-Muziekvereniging Amicitia

AMV-lessen

Vorige week zijn de AMV-lessen weer gestart. Met een leuk groepjes enthousiaste leerlingen zijn we het nieuwe seizoen begonnen. De lessen worden gegeven door René Bogaard die doormiddel van verschillende methodes lessen geeft. Doormiddel van spelletjes en muziek leren ze spelenderwijs de basis van de muziek. Hier hoort onder andere het lesboek van Tom Stone onder.

*AMV staat voor Algemene Muziekale Vorming