Contributie

TARIEVEN LIDMAATSCHAP

 

Contributie                                                                                       

Als lid van “Amicitia” betaald u elke maand contributie. De tarieven zijn:

* Junior lid (tot 16 jaar)                     €    12,50  per maand

* Senior lid (vanaf 16 jaar)                 €    17,50  per maand

* Leerlingen muziekfabriek                €    12,50  per maand

Het senior lidmaatschap gaat in op de 1ste van de maand volgend op de maand waarin een junior lid 16 jaar is geworden.

De contributie dient per automatische incasso te worden voldaan.


Lesgeld

Onze leerlingen volgen lessen via het Muziekgebouw G-O en betalen ook het lesgeld aan het Muziekgebouw.


Opzegging lidmaatschap

Bij opzegging van het lidmaatschap dient een opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen.

 

 

 

 
© Copyright 2022 - Muziekvereniging "Amicitia" Dirksland in liquidatie.