Online-aanmeldformulier

  Gegevens lid:

  Geb.datum

  Indien nog geen 18jaar:

  Afdeling:

  Gegevens betalingsplichtige:

  Betalingswijze:

  Betaling geschied in maandelijkse termijnen via automatische incasso

  Ondergetekende machtigt tot wederopzegging Muziekvereniging Amicitia, om de verschuldigde contributie af te schrijven van
  bovengenoemde bankrekening. Indien u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 8 weken de tijd om uw bank opdracht
  te geven het geld terug te boeken.

   

   

   
  Copyright © 2021 Muziekvereniging Amicitia Dirksland 100 jaar